فکرشو کن

فکـرشـو کن یـه روزی خیلـی سـاده
بگـم کـه عشـقـم از سرت زیاده
فکرشو کن که نه بشه جوابم
خط بزنم اسمتو از کتابم
خط بزنم اسمتو از کتابم
فکرشو کن فکرشو کن نباشم
مثل تو شم مثل تو بی وفا شم
فکـرشـو کـن بـی تـو نـفـس بـگـیـرم
یـه روز بـیـام قـلبـمو پس بـگیـرم

فکرشو کن

یه لحظه فـکـر کـن و ببین چه سـاده میشه بد شد
ساده و بی تفاوت از ، هر کسی میشه رد شد
کـاری نکـن یـه روزی ، تحـمـلـم تمـوم شـه
کاری نکن که رفتنت یه روزی آرزوم شه
فکرشو کن فکرشو کن نباشم
مثل تـو شـم مثل تـو بی وفـا شم
فکرشـو کن بی تو نفس بگیرم
یه روز بیام قلبمو پس بگیرم

فـکـرشـو کـن ...

 
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
کلمات کلیدی بابک جهانبخش

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008