تمومش کن

جلو آینه وایستا تو در حسرت
که چه روزای خوبی بود و از دست رفت
که چه گناهی بود که ازش سر زد
که دیگه دور شده بود از مقصد

رفتند دیگه همه از دم
تنهاش گذاشتند دیگه اونو رسما
اونو که زمانی از همه بوده برتر
حالا با دستای خودش شده پرپر

جوونی که پشتش خمیده
رنگ از چهره خشکش پریده
تازه مصرف کرده نعشه بود
ولی دوباره دچاره رعشه شد

من یادم نمی ره روزایی رو که اون مادر
چطوری یک گوشه می گرفت ماتم
نمی تونست بکنه اینو باور
که پچه اش تو دام یه نامرد
بیفته تو جامعه با سر
بخوره روی زمین و بگه واسم
هیچی مهم نیست که ببازم
همه چیز رفته به باد

دستم رفته رو نبض حست
حالا که دیگه کار تو حبس جسمته
تو یه زخمی صد درصدی
که به روی خودت حالا یه ضربدر زدی
میگن که آدمی که خواب باشه
صداش کنی می تونه ز خواب پاشه
ولی تو خودتو زدی به خواب
شنا بلد نیستی ولی زدی به آب
بدون هر کس که رفته از این مسیر
از دست رفته و شده اسیر
پس هست به نفعه تو اینو بدون
هر چند که سخته تو ولی بتون

بتون اون نمی تونه
که رو پاهاش وایسه کسی چه می دونه
که یک روزی را  که نداره پول دوا
اون تزریق کنه آمپول هوا
واسه پول دوا مونده یک راه دیگه
که شستن شیشه ماشینا تو ترافیکه
تا می ره جلو که بکنه شروع به کار
صاحب ماشینه می گه برو کنار

متنفر چشماشو بهش دوخت
یاد گذشته افتاد و دلش سوخت
از روزای خوبی که رفتند و
حالا دیگه زیر خاطرات بد دفنن
این مرحمه درد اون مرده
اونو از همه ترد و دور کرده
مرحمی که اونو نابود کرد
خیلی ها را روونه طابوت کرد
اون مرد حتی نامزدش
رو با نئشگی مواد طاق زده
حالا اونه که تو دلش شبا تک و غریبه
که حالا می گه دیگه رسیده به آخر راه

من میگم و اون هی داره می ره
نمی دونه که جلوش میدانه مینه
نرو جلو تا به تو بگم من علتش
که ته این راه مرگ با ذلتش
تو کسی شدی که حالا یک شبگرده
منتظری که اون روزا برگرده؟ .............. نه

تو رویای نئشگیت
برگرد تو به دوران بچگیت
گونه هات دیگه شده از اشک تو خیس
وقتی میاد سراغ تو گشت پلیس
تو گذشته آب از سرت
که تاثیر مواد لامصبه

وقتشه تصمیم بگیره
ترک کنه یا زیر تزریق بمیره
به خودش گفت خودتو بساز می تونی
چرا داری خودتو قصاص می کنی؟

وقتشه دیگه پاشو به قصد کشت
پس از جاش بلند شد با دست مشت
اعتیاد کنه مثل موج ویران
که دیگه برسه به روزای اوج ایران

دانلود آهنگ :  دانلود آهنگ یاس - تمومش کن
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
کلمات کلیدی یاس

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008