(( بنام خدا ))

 

خوب از امروز اينجا شعر هايی که در اوقات تنهايی همدم من هستند رو می نويسم

 

 فعلا بای  
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
کلمات کلیدی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008