محتاج

امروز که محتاج توام، جای تو خالیست

فردا که میایی به سراغم، نفسی نیستدر من نفسی نیست، در خانه کسی نیستنکن امروز را فردا، بیا با ما، که فردایی نمیماندکه از تقدیر و فال ما، در این دنیا کسی چیزی نمیداند تا آینه رفتم، که بگیرم خبر از خود دیدم که در آینه هم ،جز تو کسی نیستمن در پی خویشم به تو برمیخورم امادر تو شده‌ام گم به من دسترسی نیست نکن امروز را فردا، دلم افتاده زیر پابیا ای نازنین ای یار، دلم رو از زمین برداردر این دنیای وانقصا، تویی تنها منم تنهانکن امروز را فردا، بیا با ما دراین دنیای ناهموار، که میبارد به سر آواربه حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار ‌‌‌آن کهنه درختم، که تنم غرق برف استحیثیت این باغ منم ، خار و خسی نیست

 
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
کلمات کلیدی ابی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008