قید منو دیگه بزن

حقته بی قراری ، شیون و گریه زاری

تو همونی که میگفتی ، هیچی دوسم نداری

فرقی اگـه نـداره ، بـود و نبـودن مـن ...

پس چرا غرق اشکی ، موقع رفتن مـن

قید منـو دیگـه بزن ، کـه دارم از اینجـا میرم

تنها دادم دل بـه سفر دست تو رم نمیگیـرم

فرقـی اگـه نمیکنه گریه و زاریت چی چی یه

بر نمیگـردم تا نگـی ، اون کـه تـو قلبتـه چیـه

کلمات کلیدی : حامد هاکان+محسن چاوشی+قید منو دیگه بزن+متن ترانه+آهنگ
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
کلمات کلیدی حامد هاکان , محسن چاوشی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008