عشق اول ... اندی

عشق اولم عشق آخرم

با تـو زندگي شـده باورم

چه شكسته ام بي تو خسته ام

دل پر اميد به تو بسته ام

من كه زندگيمو باختم واسه يه لحظه ديدنت

نزا باز دلـم بسوزه دوباره وقت رفتنت

بي تو دلـم خون می شه اگـه نيايی

تو سينه داغون می شه بگـو كجايي

داد از جدايی

 كوه نور من همه شور من

اي سـتـاره پــر غـرور من

اي پناه من تكيـه گاه من

دل شكسته بي گناه من

من كه زندگيمو باختم واسه يه لحظه ديدنت

نزار باز دلم بسوزه دوباره وقت رفتنت

بي تـو دلـم خـون می شه اگـه نيايي

تو سينه داغـون می شه بگـو كجايي

داد از جدايي
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
کلمات کلیدی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008