غربت

دل هیچکی مثل من
غربت اینجا رو نـداره

دیگـه حرفـای علاقـه
همـه مـردن تـو دلـم

مثل گنجشکای بی لونـه و بی جـای محلـه
دیگه هیجا تو درختا جای من نیست که برم

با تو بودن خیلی وقته که گذشته
بی تو بودن مثل مهـر سـرنوشته

دیگـه اسـم تو رو هی زمـزمـه کـردن
واسه من نه تو میشه نه فرقی داره

بارونـه از سـر شب همش می باره
تو گوشـم داد میزنه همش می ناله

دیگه هیچکی مثل من
غـربـت اینـجـا رو نـداره

زندگی ارزش این همه اشکا رو نداره
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
کلمات کلیدی سیاوش قمیشی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008