یک عدد محمد

متن آهنگ, دانلود آهنگ, دانلود اهنگ به همراه متن اهنگ

طلوع من

وقـتـی کـه دلـتـنـگ مـیـشـم و هـمـراهـه تـنـهـایـی مـیـرمداغ دلـم تـازه مـیـشـهزمـزمـه های خـوندنـموسـوســـه هـای مـونـدنـمبــا تــو هـــم انـــدازه مـیــشــه قـد هـزار ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 52 بازدید
بهمن 92
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
1 پست