# سیاوش_قمیشی

طلوع من

وقـتـی کـه دلـتـنـگ مـیـشـم و هـمـراهـه تـنـهـایـی مـیـرمداغ دلـم تـازه مـیـشـهزمـزمـه های خـوندنـموسـوســـه هـای مـونـدنـمبــا تــو هـــم انـــدازه مـیــشــه قـد هـزار ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 51 بازدید